Trường Cao đẳng Sư phạm tham dự Hội thảo “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội ở Điện Biên trong giai đoạn hiện nay”

0
273

Sáng ngày 21/12/2022, tại Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, trường CĐSP Điện Biên tỉnh Điện Biên có 07 đại biểu tham dự hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội ở Điện Biên trong giai đoạn hiện nay” do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Điện Biên tổ chức.

Hội thảo thu hút được sư quan tâm của rất nhiều cá nhân, đơn vị trong và khác tỉnh, ngoài các tham luận của đại biểu tỉnh Điện Biên còn có các tham luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lao Cai, tỉnh Yên Bái, tỉnh Hà Giang, tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình.

Hội thảo tập trung các chủ đề: Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội ở Điện Biên trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, các ngành địa phương, các cơ quan, đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động ứng dụng KHCN, thúc đẩy sản xuất, tiến bộ KHKT góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Chia sẻ về công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ tri thức KHCN của các Hội, ngành, địa phương bạn trong phát triển KTXH.

Hội thảo có 19 báo cáo, trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên có báo cáo “Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển Đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước ” do TS. Nguyễn Thị Hồng Miên trình bày.

Hội thảo kết thúc trong không khí vui vẻ, các đại biểu tham dự đã chia sẻ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xã hội ở Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh trong Hội thảo “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội ở Điện Biên trong giai đoạn hiện nay”

Ths. Nguyễn Song Binh – Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Điện Biên phát biểu Đề dẫn và khai mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Thị Hồng Miên – Phó trưởng khoa Xã Hội, trường CĐSP Điện Biên báo cáo tham luận.

Tác giả: Phạm Xuân Cường

 

BÌNH LUẬN