TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

0
349

TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

                     TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 2304/KH-SGD&ĐT ngày 22/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2022.

Trường CĐSP Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong Nhà trường và xây dựng xã hội học tập để cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên ý thức được vai trò của chuyển đổi số đối với học tập suốt đời, trong công tác dạy và học.

Lễ phát động Tuần lễ được tổ chức vào ngày 03/10/2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID – 19” có tham gia của 100% cán bộ giảng viên sinh viên nhà trường. Tại buổi lễ, thay mặt cho sinh viên nhà trường em Mào Thị Quỳnh (Lớp K23M1) đã phát biểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với tinh thần quyết tâm và thực hiện tốt các nội dung của đợt phát động.

Ảnh: sinh viên Mào Thị Quỳnh phát biểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Tuần lễ diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề vào cuộc sống học tập sinh hoạt và rèn luyện của giảng viên, sinh viên như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các nguồn tài nguyên này trên Website của nhà trường. Khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu chia sẻ về sách, văn hoá đọc, nghiên cứu khoa học… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy học.

Ảnh: sinh viên tham gia khai thác tài nguyên, tài liệu hỗ trợ học tập trên trang thư viện điện tử của nhà trường

Tác giả: Trịnh Hạnh

BÌNH LUẬN