Báo cáo công khai năm học 2015-2016

0
951

Chi tiết xem tại đây:

Công khai cơ sở vật chất

Công khai đội ngũ giảng viên

Công khai tài chính

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên năm học 2015-2016

BÌNH LUẬN