Giới thiệu khoa Bồi dưỡng

0
1220

Ảnh tập thể

+ Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng tổ chuyên môn; cán bộ quản lý trường học, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, nhân viên thiết bị, thư viện trường học, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp… Các công tác bồi dưỡng khác được hiệu trưởng giao.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng như: Xây dựng phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, xây dựng đề cương chi tiết môn học, biên soạn tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng, … Giảng dạy các lớp các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng tổ chuyên môn; cán bộ quản lý trường học, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, nhân viên thiết bị, thư viện trường học, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; các lớp chính quy theo đúng chuyên ngành được phân công. Tham các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu với Hiệu trưởng mở rộng các loại hình bồi dưỡng, mở rộng quan hệ với các đơn vị để mở rộng và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng mà khoa đảm nhiệm.

+ Thành tích đạt được

Từ khi thành lập khoa là đơn vị đầu mối của nhà trường trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên các cấp trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trong toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sau khi cơ bản hoàn thành việc đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên các cấp ở địa phương, nhiệm vụ trọng tâm của khoa chuyển sang bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Tính từ năm học 2005 đến 2018, khoa đã bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 8454 lượt học viên, trong đó cán bộ quản lý trường học là 1395 lượt, tổ trưởng chuyên môn trường học là 2268 lượt, nghiệp vụ thiết bị trường học là 374 lượt, chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 4417 lượt . Qua các năm học tập thể Khoa luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen cho cá nhân, tập thể. Năm 2011 Tập thể khoa được Thủ Tướng chính phủ tặng bằng khen.

+ Cán bộ quản lý đơn vị

1. Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hà – Trưởng khoa

Điện thoại: 0912795721

Email: thuhacdsp@gmail.com

.

.

2. Thạc sĩ Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0973456389

Email: canhtcctsv@gmail.com

3. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại: 0912946909

Email: quehuong200577@yahoo.com

4. Thạc sĩ Trần Thị Phương Thanh

Điện thoại: 0966266489

Email: tranthanhllct@gmail.com

5. Thạc Sĩ Ngô Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0912581463

Ngohienspdb1972@gmail.com

6. Thạc sĩ: Phan Thị Lung

Điện thoại: 0972431688

Email: thanhlung269@gmail.com

7. Một số hình ảnh hoạt động nổi bật của đơn vị

 

BÌNH LUẬN