Công tác học sinh, sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

0
1946

Phòng công tác Học sinh Sinh viên (HSSV) được thành lập năm 2015 trên cơ sở chia tách từ phòng tổ chức chính trị công tác sinh viên (QĐ số 345/QĐ-CĐSP ngày 25/5/2015). Với chức năng nhiệm vụ: tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh sinh viên, tổ chức các hoạt động giáo dục, hỗ trợ tư vấn; hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện, công tác an toàn trong nhà trường; phối hợp với các thực hiện các chế độ chính sách, đánh giá rèn luyện, quản lý sinh viên nội, ngoại trú và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT cho học sinh sinh viên, phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội trong công tác HSSV…

Nhận thức được vai trò của Công tác HSSV là một mặt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Quản lý và hỗ trợ tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp cho HSSV sau khi ra trường. Trong những năm qua, công tác này luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm, thể hiện qua  Kế hoạch hoạt động hàng năm, Hội nghị triển khai năm học và ý kiến chỉ đạo của hiệu trưởng thông qua hệ thống quản lý từ phòng Công tác HSSV đến trợ lý các khoa, giáo viên chủ nhiệm… do đó đã có những đóng góp nhất định trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường.

 

ảnh 1: Đ/c Nguyễn Song Bình – Bí thưu đảng bộ phát biểu chỉ đạo hoạt động của chi bộ

Với phương châm “HSSV là trung tâm”, Nhà trường đã và đang làm tốt để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục, để sản phẩm đào tạo của nhà trường sau tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu xã hội theo cam kết chuẩn đầu ra. Để có được điều đó Nhà trường đặc biệt quan tâm trong công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho HSSV qua việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực: tại tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học; các tiết chào cờ đầu tháng trong năm học; các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể; các buổi tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống tội phạm, AIDS, ma tuý, mại dâm, Phòng chống bạo lực học đường, nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản; đặc biệt là các Hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể chuyện Bác Hồ, tham gia các chương trình giao lưu Việt – Lào, tuyên truyền ca khúc cách mạng…để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho mỗi sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, việc luôn luôn gần gũi, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của HSSV qua các hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với HSSV hàng năm, giữa sinh viên với tập thể lãnh đạo Khoa, Phòng để lắng nghe ý kiến phản ánh, chia sẻ, đóng góp của HSSV qua đó nhằm góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững chắc. Công tác thực hiện chế độ chính sách cho HSSV được thực hiện đúng, đủ, chính xác, kịp thời tạo điều kiện tốt để HSSV yên tâm học tập rèn luyện. Từ năm 2015 đến tháng 6/2018, trường đã quyết toán và chi trả cho sinh viên người dân tộc thiểu số và dân tộc thiểu số ít người về chế độ Hỗ trợ chi phí học tập; Chính sách Nội trú với số tiền: 12.836.380.000 đồng cho các chế độ. Từ năm 2015 đến năm 2018 đã chi trả học bổng khuyến khích học tập theo quy định cho 1598 lượt HSSV với tổng số tiền là 946.950.000 đồng.

Với đặc thù là trường sư phạm nên công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng, nhà trường đã, đang làm tốt công tác này nhằm trang bị cho HSSV bản lĩnh nghề nghiệp ngay trong  khi còn đang học tập, rèn luyện dưới mái trường sư phạm.

Ảnh 2:Hoạt động giao lưu với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hoạt động khởi nghiệp, hội chợ việt làm cho sinh viên

Hàng năm, lớp lớp HSSV – sản phẩm của Nhà trường tốt nghiệp được các đơn vị Trường (từ cấp học mầm non đến cấp học trung học cơ sở), các Phòng Giáo dục, các đơn vị sử dụng lao động đều đánh giá cao về phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn của HSSV nhà trường. Điều đó đã khẳng định và làm nên thương hiệu của Trường CĐSP Điện Biên, đồng thời giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện chức năng quản lý HSSV nói riêng và cán bộ giảng viên, viên chức nói chung thêm tự hào và càng nhận thức rõ trọng trách của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường và toàn ngành giáo dục, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay./.

Ảnh 3: Hoạt động đền ơn đáp nghãi và tập huấn rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

Điện Biên, ngày 3 tháng 01 năm 2019

Người viết bài và ảnh

Phạm Hồng Thái

BÌNH LUẬN