Công tác kiểm tra thực tập cuối khóa năm học 2022 – 2023

0
419

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-CĐSP ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa ngành giáo dục mầm non và lịch kiểm tra công tác thực tập sư phạm đợt 2 về công tác kiểm tra Thực tập sư phạm năm học 2022-2023, trong 02 ngày 15/03/2023 và 06/4/2023, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường  làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm của 06 trường (Trường Mầm non Thanh Xương, Trường Mầm non Thanh An, Trường Mầm non Thanh Chăn, Trường Mầm non Thanh Hưng, Trường Mầm non Thanh Luông, trường Mầm non Thanh Nưa) trên địa bàn huyện Điện Biên.

Kết quả công tác kiểm tra thực tập cuối khóa (K23) năm học 2022 – 2023 như sau: Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm tại 06 trường đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho sinh viên thực tập cuối khóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ kế hoạch thực tập sư phạm của trường CĐSP Điện Biên xây dựng; chủ động phân công nhóm, giáo viên hướng dẫn các nhóm sinh viên; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu hồ sơ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm; tổ chức cho sinh viên dự các tiết giảng mẫu của giáo viên giỏi, công tác chăm sóc giáo dục trẻ, các hoạt động tập thể của trẻ; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội tại các trường Mầm non. Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm các trường Mầm non đánh giá cao về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy thực tập của sinh viên, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu trước trẻ, có ý thức học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tích cực dự giờ giảng của giáo viên, nghiên cứu hồ sơ giảng dạy, tự tin, mô phạm, ứng xử sư phạm khéo léo, linh hoạt. Sinh viên trong các trường thực tập yên tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thực tập cuối khóa.

Kết thúc đợt kiểm tra với những đánh giá của Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm tại các trường Mầm non và sự nỗ lực phấn đấu của các em sinh viên, Nhà trường tin tưởng Thực tập cuối khóa của sinh viên K23MN ngành giáo dục Mầm non sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, là hành trang vững chắc để các em tự tin bước vào nghề dạy học. Đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của giáo viên Mầm non hiện nay.

Đoàn kiểm tra TTSP trường CĐSP Điện Biên làm việc với Ban chỉ đạo TTSP trường Mầm non Thanh Nưa

Đoàn kiểm tra TTSP trường CĐSP Điện Biên và BCĐTTSP trường Mầm non Thanh Xương tham gia dự giờ tiết tập giảng của sinh viên thực tập tại lớp Mẫu giáo Nhỡ A

Sinh viên dự giờ dạy mẫu tại trường Mầm non Thanh Luông

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

BÌNH LUẬN