Kết quả Thực tập sư phạm của sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Năm học 2022-2023

0
215

Thực hiện Kế hoạch thực tập sư phạm số 72/KHTTSP-ĐT ngày 02/02/2023; Quyết định số 75/QĐ-CĐSP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên về việc biên chế các đoàn TTSP cho sinh viên hệ cao đẳng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non năm học 2022-2023. Trường CĐSP Điện Biên tổ chức cho 231 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non thực tập Sư phạm năm thứ 2 tại 07 trường Mầm non trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ.

Thời gian thực tập của sinh viên từ ngày 20/02/2023 đến ngày 31/3/2023 (6 tuần), trong thời gian thực tập, sinh viên dự giờ theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên chỉ đạo, được hướng dẫn soạn giáo án, tập giảng, thi giảng và cách tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ…; được tham gia các hoạt động giáo dục như lao động vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao và kỷ niệm các ngày lễ truyền thống cùng các trường Mầm non.

Kết quả các nội dung thực tập:

Báo cáo thu hoạch: Xuất sắc: 227/231 = 98,3%; Giỏi: 4/231 = 1,7%.

Ý thức tổ chức kỷ luật: Tốt: 229/231 = 99,1%; Khá: 02/231 = 0,9%

Chăm sóc giáo dục: Xuất sắc: 219/231 = 94,8%; Giỏi: 12/231 = 5,2%.

Giảng dạy: Xuất sắc: 212/231 = 91,8%; Giỏi: 19/231 = 8,2%.

Đánh giá chung: 231 sinh viên được công nhận hoàn thành nội dung thực tập. Trong đó:  Xếp loại Xuất sắc: 213/231, đạt 92,2%; Giỏi: 18, đạt 7,8%.

Qua đợt thực tập, sinh viên đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm được tích lũy được trong quá trình thực tập. Sinh viên nhận thức được vai trò của người giáo viên, nhận thấy được những điểm mạnh và những hạn chế của mình để từ đó có ý thức rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị tốt cho đợt thực tập cuối khóa năm thứ 3.

Tác giả: Phan Thị Thu Hương

BÌNH LUẬN