Đại hội lớp – chi đoàn

0
800

TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN

 NĂM HỌC 2020 – 20221

Thực hiện văn bản số 645/KH-CĐSP ngày 08/09/2020 của trường CĐSP về việc Tổ chức Đại hội Lớp – Chi đoàn khối K21, K22, năm học 2020 – 2021, trong 03 ngày, từ 25/09 đến ngày 27/09/2020, các Lớp – Chi đoàn khối K21, K22 trong toàn trường đã tổ chức thành công Đại hội Lớp – Chi đoàn.

Thực hiện nội dung Kế hoạch của trường Ban chủ nhiệm khoa, BCH liên chi đã chủ động trong công tác chỉ đạo các lớp, chi đoàn thực hiện và bắt tay ngay vào thực hiện nội dung công việc đó là: xây dựng và duyệt các văn kiện đại hội, chương trình; giám sát Đại hội trù bị; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội phù hợp với đơn vị, cử giáo viên dự chỉ đạo … Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ đoàn được phân công chỉ đạo trực tiếp Đại hội Lớp – Chi đoàn đã nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.Trước đó ngày 22/09/2020, Phòng Công tác SV phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho 100% cán bộ lớp, BCH chi đoàn, GVCN lớp về công tác Đại hội đồng thời hướng dẫn và định hướng nội dung ý nghĩa chính của công tác Đại hội đối với các Lớp – Chi đoàn và bản thân các sinh viên trong việc học tập và rèn luyện. Theo đúng kế hoạch từ 25/09 đến ngày 27/09/2020,  Đại hội các lớp của khoa Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học – Mầm non đồng loạt diễn ra theo kế hoạch,  nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tại đại hội, các tham luận,  phát biểu đã góp phần quan trọng vào việc bổ sung các giải pháp cho Lớp – Chi đoàn trong việc thực hiện các mục tiêu của năm học 2020-2021, đồng thời cũng đánh giá và chỉ ra các mặt hoạt động còn hạn chế của Lớp – Chi đoàn trong năm học 2019 – 2020;

Qua Đại hội 14/14 Lớp – Chi đoàn đã bầu ra ban cán sự lớp, BCH chi đoàn với các cá nhân đủ năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm để chỉ đạo các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội trong, năm học 2020-2021. Có thể nói đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa của sinh viên – đoàn viên toàn trường, qua Đại hội ý thức trách nhiệm và kỹ năng tổ chức hoạt động của mỗi sinh viên – đoàn viên được nâng lên, từ đó củng cố các kỹ năng của mỗi cá nhân trong hiện tại nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp sau ra trường.

Năm học mới 2020-2021 đã bắt đầu với thành công của Đại hội Lớp –Chi đoàn hy vọng một năm học nhiều mới thành công.

Một số hình ảnh Đại hội Lớp, Chi đoàn:

Ảnh 1: Lớp – Chi đoàn K22MN3

Ảnh 2: Lớp – Chi đoàn K21TS

Ảnh 3: Lớp – Chi đoàn K22MN3

Tác giả: Đặng Hải Yến

 

BÌNH LUẬN