ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI MỆNH LỆNH LỊCH SỬ CHO NGÀY TOÀN THẮNG 30/4/1975

0
52

TS. Nguyễn Thị Hồng Miên

Thắng lợi toàn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đại thắng Mùa xuân năm 1975 là chiến thắng vĩ đại của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. Đó là thắng lợi của sự phát triển đỉnh cao nghệ thuật quân sự chiến tranh Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự chỉ huy quân sự tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam với một Mệnh lệnh lịch sử làm nên một thắng lợi vĩ đại thống nhất non sông năm 1975.

Sau thắng lợi giòn giã của các chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch tiến công Huế – Đà Năng, điều kiện chiến trường miền Nam đã chín muồi, các lực lượng giải phóng cùng toàn dân đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tổng công kích vào sào huyệt cuối cùng của địch tại Sài Gòn. Ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị họp hội nghị mở rộng và nhận định: “Cách mạng nước ta đang phát triển sôi nổi nhất với nhịp độ một ngày bằng 20 năm. Vì vậy Bộ Chính trị quyết định, nắm vững thời cơ chiến lược với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng tư, không thể chậm”.

Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị, với vai trò là Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ rất nhiều về trận chiến đấu sẽ diễn ra trên chiến trường trọng điểm Sài Gòn – Gia Định. Đại tướng khẳng định: “Hiện nay ta đã có đầy đủ lực lượng và khả năng để giành thắng lợi hoàn toàn trong một thời gian ngắn hơn dự kiến rất nhiều. Vấn đề quyết định là phải kịp nắm lấy thời cơ, tranh thủ vào trung tuần tháng tư thì bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào Sài Gòn. Làm được như vậy thì thuận lợi nhất, bảo đảm thắng lợi giòn giã nhất. Bất ngờ hiện nay không còn ở phương hướng nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh vào Sài Gòn nhưng chúng cho rằng ta cần chuẩn bị một hai tháng. Vì vậy, bất ngờ hiện nay chủ yểu là khâu thời gian. Một mặt cần cơ động lực lượng nhanh chóng, thần tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành động…”

Trước thời khắc quyết định của lịch sử dân tộc, vào 0 giờ 30 phút ngày 07/4/1975, tại Tổng hành dinh Sở Chỉ huy chiến dịch – Nhà D67, trong khu vực thành cổ Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tự tay thảo Bức điện 157/ĐK gửi các cánh quân:

“Mệnh lệnh:

  1. Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.
  2. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ”.

                                          Ký tên: Văn    

Chỉ với 40 từ, vô cùng ngắn gọn nhưng Bản Mệnh lệnh đã xác định rõ mục tiêu phải đạt được, đồng thời chỉ rõ phương châm hành động trong những giờ phút lịch sử cam go của cuộc chiến tranh cách mạnh. Mệnh lệnh lập tức được Ban Cơ yếu mã hóa và truyền đi khắp các mặt trận trên toàn miền Nam như một lời hịch tướng sĩ. Mệnh lệnh đã truyền đạt quyết tâm cao nhất của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương tới các cấp lãnh đạo và chỉ huy chiến trường, tới mỗi đảng viên, chiến sĩ để chủ động sáng tạo, thừa thắng, xốc tới, thực hiện mọi hành động theo phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Và cả dân tộc đã ra quân với khí thế cách mạng hào hùng ấy.

Bức điện vừa là mệnh lệnh lịch sử vừa là lời hịch non sông cổ vũ tinh thần đối với chỉ huy, chiến sĩ trên chiến trường vào thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc kháng chiến. Đối với các chiến sĩ có mặt trong đội hình các quân đoàn tiến về giải phóng Sài Gòn, Thông điệp tiến công rõ ràng, quyết liệt như truyền một nguồn cảm hứng, sức mạnh mới và như hồi kèn xung trận tạo sức mạnh cho những người lính tăng tốc, hành quân không mệt mỏi tiến về sào huyệt cuối cùng của địch. Trung tướng Phan Hồng Cư đã chia sẻ: “Ngày 07/4/1975, trên đường hành quân tiến về Sài gòn, tôi nhận được bức điện của Đại tướng Tổng tư lệnh. Mệnh lệnh nổi tiếng ấy như một lời hịch của Đại tướng Võ nguyên Giáp trong chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

Thực hiện chỉ đạo quyết tâm chiến lược, ngay trong đêm 07/4/1975, các cánh quân của ta đã tăng tốc độ hành quân cả đêm và ngày đến vị trí tập kết chiến dịch đúng quy định. Ngày 09/4/1975, Quân đoàn 4 bắt đầu tiến công Xuân Lộc – một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Tại đây những trận chiến đấu diễn ra ác liệt. Ngày 14/4, cánh quân hướng Đông tiến công vào tuyến phòng thủ Phan Rang đến ngày 16/4 quân ta phá vỡ tuyến phòng thủ  của địch ở Phan Rang.  Ngày 21/4 toàn bộ quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy.

Cũng trong ngày 14/4, Bộ Chính trị đặt tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn mạng tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 22/4, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, điện chỉ đạo Bộ Chỉ huy chiến dịch: “Thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không có lợi về quân sự chính trị. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn”.

17 giờ ngày 26/4, quân ta được lệnh mở đầu chiến dịch. Tất cả các cánh quân từ năm hướng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào Sài Gòn. Rạng sáng ngày 29/4, quân ta tổng tiến công, đánh chiếm tất cả các cơ quan đầu não của địch. Từ bốn hướng Đông, Bắc và Tây Bắc, Tây Nam, quân ta đồng loạt tiến công vào Sài Gòn phối hợp với quần chúng nhân dân nổi dậy. 10 giờ 45 phút ngày 30/4 xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập, bắt sống toàn bộ nội các Sài Gòn, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là chiến dịch tiến công chiến lược binh chủng hợp thành có quy mô lớn nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta, là bước phát triển đỉnh cao về nghệ thuật chỉ huy quân sự với sự chỉ đạo chiến lược, là kết hợp chiến dịch với tiến công chiến lược trên toàn chiến trường, giành thắng lợi hoàn toàn.

Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng vĩ đại dân tộc, trở thành vị tướng thiên tài quân sự. 49 năm trôi qua, kể từ đại thắng Mùa Xuân năm 1975, đất nước độc lập, thống nhất vẹn tròn, non sông thu về một mối, Việt Nam vững bước đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh đã lùi xa, song Mệnh lệnh lịch sử – Lời hịch non sông của Đại tướng Võ nguyên Giáp với hào khí cách mạng thần tốc, táo bạo, tinh thần quyết chiến và toàn thắng vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào thôi thúc mỗi con người Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh xây dựng một nước Việt   phát triển hùng cường, thịnh vượng.

BÌNH LUẬN