KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

0
176

TỔ GIÁO DỤC MẦM NON TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Tin và ảnh: Tạ Thị Huyền

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024, ngày 24 tháng 5 năm 2024, tổ Giáo dục Mầm non – trường CĐSP Điện Biên tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung: Trao đổi kinh nghiệm và đánh giá công tác chuyên môn của tổ năm học 2023-2034.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn, các đồng chí giảng viên trong tổ có dịp cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, đưa ra những ý kiến sát đáng giúp cho công tác chuyên môn, công tác giảng dạy của tổ đạt hiệu quả. Đánh giá công tác chuyên môn của tổ năm học 2023-2024: 100% hồ sơ chuyên môn cá nhân đạt yêu cầu, 100% giảng viên tham gia dự giờ thường xuyên theo quy định, cán bộ giảng viên tổ Giáo dục Mầm non đã hoàn thành và hoàn thành vượt định mức về nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cụ thể tổ Giáo dục có 8 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, có 7 đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy cấp trường, 04 bài viết khoa học tại hội thảo khoa học cấp trường, 02 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn

BÌNH LUẬN