Điểm thi năng khiếu – bổ sung đợt 2

2
1598

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2020

Trường:  C62

Điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU – BỔ SUNG ĐỢT 2

Chi tiết của điểm thi xem tại đây:

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN