Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức buổi “Tuyên truyền vị trí, vai trò của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

0
822

Thực hiện hướng dẫn số 77-HD/TĐTN-BTG ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và hướng dẫn số 84-HD/TĐTN-BTG ngày 11 tháng 6 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 của tỉnh Đoàn Điện Biên, chiều ngày 18 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường trường CĐSP Điện Biên, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức buổi “Tuyên truyền vị trí, vai trò của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho 226 bạn đoàn viên sinh viên.

Giảng viên trực tiếp lên lớp trong buổi tuyên truyền là thạc sĩ Nguyễn Thị Quý – giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị. Mở đầu buổi tuyên truyền, cô giáo Nguyễn Thị Quý đã tổ chức cho các bạn đoàn viên chơi trò chơi “Du lịch biển, hải đảo Việt Nam”. Nội dung của trò chơi là 10 câu hỏi về vị trí, vai trò của biển, hải đảo, tên bài hát và thể hiện bài hát về biển, hải đảo Việt Nam. Việc trả lời đúng 10 câu hỏi trong trò chơi và nhận được quà tặng từ cô giáo đã giúp các bạn đoàn viên có tâm thế thoải mái, vui tươi trước khi cô giáo trình bày những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo, làm rõ lợi ích, trách nhiệm  của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, hải đảo Việt Nam.

Trong buổi tuyên truyền, các bạn đoàn viên sinh viên cũng nêu rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền vị trí, vai trò của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số đoàn viên sinh viên cho biết khi thực tập ở trường phổ thông, các em đã tích hợp giáo dục vị trí, vai trò của biển, hải đảo vào bài giảng của mình. Việc tích hợp này được các thầy, cô giáo ở trường phổ thông đánh giá cao. Đây là việc làm thiết thực của các bạn đoàn viên sinh viên nhà trường – những người giáo viên tương lai góp phần tuyên truyền vị trí, vai trò của biển, hải đảo tới các em học sinh ở trường phổ thông.

 Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền:

Ảnh 1: Đoàn viên sinh viên tham gia trò chơi: “Du lịch biển, hải đảo Việt Nam”

Ảnh : Thạc sĩ Nguyễn Thị Quý trình bày vị trí, vai trò của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác giả: Đặng Thái Sơn

BÌNH LUẬN