Đoàn trường CĐSP Điện Biên đạt thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thành thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019

0
1626

Ngày 14/01/2020, thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình công tác tháng 01/2020; Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tổ chức kỳ họp thứ 8 (mở rộng) để Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 tại Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đặng Duy Trường – Phó Bí thư Đoàn trường CĐSP Điện Biên. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Hội nghị đã khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 cho các Huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Kết quả bình xét danh hiệu thi đua theo Bộ tiêu chí năm 2019, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được Tỉnh đoàn Điện Biên tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; được Trung ương Hôi liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019. Ngoài ra có 01 cá nhân được Trung ương Hôi liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019; 01 tập thể và 01 cá nhân được Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019; 01 cá nhân được Tỉnh đoàn Điện Biên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Ảnh 1: Đoàn Trường CĐSP Điện Biên nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019

Ảnh 2: Tỉnh Đoàn Điện Biên khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Tác giả: Đặng Duy Trường

BÌNH LUẬN