Đoàn trường CĐSP Điện Biên: Tuyên truyền, định hướng 04 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

0
477

Thực hiện kế hoạch số 307-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 07/6/2021 của BCH Đoàn tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện 04 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Điện Biên”. Ngày 23/9/2021, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với sự tham gia của gần 30 cán bộ đoàn cốt cán trong Ban chấp hành Đoàn trường và Liên chi đoàn I, II.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được trao đổi về 04 tiêu chí cần tập trung tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, năm 2021 đó là: Có lý tưởng cách mạng; đạo đức trong sáng; sáng tạo không ngừng; có ý chí, khát vọng vươn lên. Hội nghị đã được hướng dẫn và thảo luận về hình thức triển khai thực hiện, theo đó mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 3 giai đoạn: Đăng ký tiêu chí rèn luyện; tự giác, phấn đấu rèn luyện; đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, kết quả xếp loại thi đua theo định kỳ.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với ĐVTN. Qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Người viết bài: Nguyễn Thị Phương Thúy

BÌNH LUẬN