Đoàn trường CĐSP tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XVI và tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

0
800

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên 2021, chiều ngày 03/03/2021, tại Hội trường Trường CĐSP Điện Biên, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2022) và tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đoàn viên sinh viên.

Tại buổi học tập, đồng chí Đặng Hải Yến – UV BTV Đoàn trường, giảng viên Phòng CTSV đã triển khai và quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XVI những mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ mới; kết quả bầu Ban Chấp hành khoá mới. Bên cạnh đó, nhấn mạnh các giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ, qua đó giúp ĐVTN xác định đúng đắn mục tiêu trong học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đoàn trường.

Ảnh 1: Đoàn viên sinh viên tiếp thu các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XVI

Phần thứ hai tại buổi học tập, Đoàn trường đã tuyên truyền kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Ảnh 2: Đ/c Đặng Hải  Yến – Ủy viên BTV Đoàn trường triển khai các nội dung tới ĐVTN

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Đoàn trường đã bố trí, sắp xếp vị trí ngồi và yêu cầu đoàn viên đeo khẩu trang tại buổi học.

Trên cơ sở tiếp thu nội dung được học tập, ĐVTN nhà trường sẽ vận dụng các nội dung vào việc học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng nhà trường, quê hương Điện Biên giàu đẹp. Trong thời gian tới, Đoàn trường sẽ tiếp tổ chức các buổi học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới 100% đoàn viên trong trường.

Người viết: Đặng Hải Yến

BÌNH LUẬN