Thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

0
708

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với chủ đề thi đua: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Đợt thi đua nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, nhằm nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi của mỗi người dân trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân tại địa phương; động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, tạo khí thế thi đua sôi nổi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Trường CĐSP Điện Biên đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận thức sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, phát động trong cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng thắng lợi cuộc bầu cử, thời gian tổ chức đợt thi đua từ nay đến ngày 30/6/2021.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN