Giảng viên khoa Tiểu học- Mầm non tham gia bồi dưỡng chuyên môn, năm học 2019- 2020

0
843

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Nghĩa

Thực hiện kế hoạch số 1289/KH-SGDĐT ngày 17/6/2019 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/8/2019 đến ngày 3/8/2019 một số giảng viên khoa Tiểu học – Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tham gia lớp bồi dưỡng một số vấn đề về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và những nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực tiểu học và mầm non tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức dưới hình thức bồi dưỡng tập trung trực tiếp và chia các lớp cấp tiểu học và mầm non. Tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên cùng các cán bộ chuyên môn phòng, cán bộ quản lý trường học, giáo viên cốt cán đến từ các huyện trong tỉnh chúng tôi được tiếp thu, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các nội dung đổi mới ở nhà trường phổ thông, vận dụng vào giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

* Một số hình ảnh trong lớp bồi dưỡng chuyên môn

Hình ảnh lớp bồi dưỡng trong buổi khai mạc

Hoạt động nhóm lớp bồi dưỡng chuyên môn tiểu học

Hình ảnh lớp bồi dưỡng chuyên môn mầm non

BÌNH LUẬN