Giảng viên khoa Tiểu học – Mầm non tham gia tập huấn “Giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non”

0
12738

Tin và ảnh: Tạ Thị Huyền

Thực hiện kế hoạch số 1888/KH-SGDĐT ngày 06/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, về việc triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cho GVMN trong chăm sóc giáo dục trẻ; hướng dẫn cha mẹ CSGD trẻ; học trực tuyến e-learning; giáo dục phát triển TCKNXH cho trẻ trong các cơ sở GDMN, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 17/9/2019 giảng viên khoa Tiểu học – Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia lớp tập huấn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên.

Tham gia lớp tập huấn gồm cán bộ chuyên môn thuộc phòng giáo dục mầm non, cán bộ quản lý trường mầm non, giáo viên mầm non cốt cán đến từ các huyện trong tỉnh.

Lớp tập huấn triển khai, trao đổi, thảo luận về một số nội dung: Giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non; hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ; kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên mầm non trong chăm sóc giáo dục trẻ; học trực tuyến e-learning; hướng dẫn học 10 modulle nâng cao.

Tiếp sau lớp tập huấn của Sở GD&ĐT, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ tiếp tục bồi dưỡng nội dung này đến toàn thể giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh trong lớp tập huấn

BÌNH LUẬN