Giảng viên khoa Tiểu học- Mầm non tham gia tập huấn

0
776

Giảng viên khoa Tiểu học- Mầm non tham gia tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2020-2021

Tin và ảnh: Tạ Thị Huyền

Thực hiện theo công văn 1565/ SGDDT ngày 6/8/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc cử giảng viên tham gia dự tập huấn trực tuyến bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2020-2021. Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 21/8/2020 một số giảng viên khoa Tiểu học – Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tham gia lớp tập huấn trực tuyến bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2020-2021 tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên.

Lớp bồi dưỡng thường xuyên cùng cán bộ chuyên môn phòng, cán bộ quản lý trường mầm non, giáo viên mầm non cốt cán đến từ các huyện trong tỉnh. Chúng tôi được tiếp thu, chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; Nâng cao năng lực giáo viên trong tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương; xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non;  Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ELM vào dạy trẻ  trong chương trình Giáo dục mầm non; Hỗ trợ cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp một, vận dụng vào giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
* Một số hình ảnh trong lớp tập huấn

Đ/C Trần Thị Thúy- Phó trưởng phòng Mầm non-Sở GD&ĐT  triển khai nội dung tập huấn.

Đ/C Nguyễn Thị huệ- CV phòng Mầm non-Sở GD&ĐT triển khai nội dung tập huấn.

Tác giả: Tạ Thị Huyền

BÌNH LUẬN