Giảng viên Lý luận chính trị tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2019 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

0
546

Ngày 14/3/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2019 nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Vượng – Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

 Tham dự Hội nghị có các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Tại Hội nghị các giảng viên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

+ Tổng quan tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác  đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2018; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2019.

+ Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới..

Việc tham dự Hội nghị giúp các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được cập nhật, học tập và trao đổi những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại nhà trường.

Tác giả: Ngô Thị Yến

BÌNH LUẬN