Giảng viên trường CĐSP Điện Biên đạt giải Ba Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ tỉnh Điện Biên năm 2021

0
388

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BTGTU, ngày 06/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Điện Biên năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Điện Biên năm 2021 diễn ra từ ngày 09/11/2021 đến ngày 10/11/2021.

Tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Điện Biên năm 2021 có 27 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các Đảng bộ cơ sở của tỉnh. Trải qua hai phần thi (phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi), đồng chí Trần Thị Phương Thanh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên – đại diện Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xuất sắc giành Giải Ba.

Việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Điện Biên năm 2021 nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng; cổ vũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, thông qua Hội thi tạo điều kiện cho báo cáo viên, tuyên tuyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Hội thi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong đông đảo khán giả và thí sinh về  những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng. Hội thi đã tuyển chọn, công nhận và suy tôn những báo cáo viên, tuyên tuyền viên xuất sắc làm hạt nhân nòng cốt cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên của Đảng bộ.

Một số hình ảnh của Hội thi:

  Ban Tổ chức Hội thi trao giải cho các thí sinh

 Đồng chí Trần Thị Phương Thanh trong phần thi trả lời câu hỏi)

Tác giả: Lê Thị Thơi

BÌNH LUẬN