Giới thiệu đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

0
670

Kỳ họp thứ 11, là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ 2016 – 2021, khóa XIV của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 12 ngày làm việc (từ ngày 24/3/2021 đến ngày 8/4/2021) với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành nhiều nội dung, chương trình quan trọng, như: công tác xây dựng pháp luật, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt kiện toàn nhân sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước.

Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn.

Chi tiết của Đề cương xem tại đây:

BÌNH LUẬN