Quán triệt các biện pháp tăng cương phòng, chống dịch Covid-19

0
700

Thực hiện công điện của Thường trực tỉnh ủy ngày 10/5/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành….

Chi tiết của văn bản xem tại đây:

BÌNH LUẬN