Giới thiệu đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

0
529

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và lan rộng. Sau 9 ngày (từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/72021) làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với các nội dung quan trọng như: Xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục; Xem xét, thông qua và ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 01 Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn của đất nước. Đặc biệt, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất đã có quy định những giải pháp quyết liệt, cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn.

Chi tiết của đề cương xem tại đây:

BÌNH LUẬN