GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 – 11/6/2023)

0
311

Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm… Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Ngày nay, Lời kêu gọi của Người vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là ngọn đuốc chỉ đường, cổ vũ, động viên toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Chi tiết của đề cương xem tại đây:

Tác giả: Lê Thị Thơi

BÌNH LUẬN