Giới thiệu Nghị Quyết số 46-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng thanh tra chính phủ

0
641

Thực hiện Công văn số 719/SGDĐT-TTr ngày 19/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2018.

Phòng TCCB đăng tải Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ để các đơn vị, cán bộ giảng viên được biết./.

Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ

BÌNH LUẬN