GIỚI THIỆU SÁCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

0
644

Giáo dục hoà nhập là xu thế và là một sự tất yếu, với quan điểm về giáo dục hoà nhập xuyên suốt trong việc nhìn nhận, đánh giá đúng, tích cực về trẻ khuyết tật, các chính sách ban hành đảm bảo trẻ được tham gia hoà nhập trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, phát huy đúng khả năng của mình một cách tốt nhất.

Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách với nhan đề “hướng dẫn tổ chức giáo dục hoà nhập trong cơ sở giáo dục mầm non” của các tác giả Nguyễn Thị Kim Hoa, Vũ Huyền Trinh cùng một số tác giả…

Tài liệu bao gồm 87 tr, khổ 19cm của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022

Tài liệu gồm 2 phần chính.

Phần 1: Những vấn đề chung về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

Phần 2: Quản lí và tổ chức thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong cơ sở giáo dục mầm non

Trong khuôn khổ cuốn tài liệu này tác giả hướng đến giải quyết vấn đề cấp thiết hiện nay là quản lý thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong cơ sở giáo dục mầm non, giúp cán bộ quản lí, giáo viên mầm non thực hiện đúng, đủ các chính sách đã ban hành, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật hoà nhập hơn với cuộc sống ở trường, owr gia đình và cộng đồng.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN