TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN THAM GIA NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – LÀO NĂM 2022

0
241

Thực hiện kế hoạch số 1615/SVHTTDL – QLVHGĐN ngày 12/8/2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tuyên truyền, quảng bá về ngày Hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt – Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, cán bộ giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tích cực tham gia tập luyện cho chương trình khai mạc ngày Hội.

Với chủ đề “Thắm tình hữu nghị – Hướng tới tương lai”, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 3/10/2022), tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III là dịp để giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và văn hoá truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập, phát triển; góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III trường CĐSP Điện Biên đã cử 03 đồng chí cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia làm công tác phiên dịch và phục vụ các đoàn cán bộ Lào tham gia lễ hội; 100 sinh viên tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào cũng được nhà trường chú trọng và triển khai dưới các hình thức như: tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm, chia sẻ thông tin về ngày hội trên các trang mạng xã hội facebook, zalo…

Hơn 100 sinh viên nhà trường tham gia chương trình giao lưu “Chào Điện Biên” bắt đầu tập luyện từ ngày 15/9/ đến hết ngày 30/9 tại trường CĐSP Điện Biên và sân quảng trường 7/5. Với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chương trình khai mạc của ngày Hội, nhà trường đã khắc phục những khó khăn trong việc sắp xếp thời gian lên lớp cho sinh viên, phương tiện di chuyển đến địa điểm tập luyện. Tất cả các sinh viên đều nghiêm túc tham gia tập luyện nhằm mang đến cho khán giả hai nước một chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, gồm các làn điệu dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc mang nét riêng, độc đáo của dân tộc ở địa phương, phản ánh được tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đặc biệt, sinh viên nhà trường khi được tham gia vào công tác chuẩn bị cho ngày Hội cũng hiểu hơn về tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào; có ý thức giữ gìn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luôn thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào.

Một số hình ảnh cán bộ giảng viên và sinh viên trường CĐSP Điện Biên chuẩn bị cho ngày hội văn hóa

Tác giả: Quàng Thị Hạnh

BÌNH LUẬN