GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO TRẺ EM TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON”

0
419

Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em là một trong những hoạt động quan trọng trong cơ sở giáo dục mầm non. Nội dung này đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non, Chương trình Giáo dục mầm non,… Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần có sự chỉ đạo của các cấp quản lí giáo dục, sự phối hợp và tham gia của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non cũng như gia đình và cộng đồng. Tài liệu Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non cung cấp những nội dung cơ bản nhất về điều kiện, nguyên tắc, quy trình thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu: ”Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non” của tác giả Nguyễn Minh Hiền. Cuốn sách gồm 83 trang, khổ sách 19 x 27 cm. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam năm 2022.

Tài liệu gồm 5 phần:

  • Phần một – Nuôi dưỡng
  • Phần hai – Chăm sóc sức khoẻ
  • Phần ba – Đảm bảo an toàn
  • Phần bốn – Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non
  • Phần năm – Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ

Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các cán bộ quản lí, giáo viên và bạn đọc để tài liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN