Giới thiệu sách tháng 10 năm 2019

0
2678

Trong đào tạo giáo viên,  Tâm lý học là môn khoa học nghiệp vụ, có chức năng cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ sở để hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp cho người giáo viên. Do yêu cầu đổi  mới giáo dục phổ thông, công tác đào tạo giáo viên cũng được đổi mới. Chương trình đào tạo chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực nghề nghiệp. Theo đó, các môn học không chỉ dừng lại ở  mức cung cấp kiến thức khoa học như trước đây, mà cần hướng đến hình thành giá trị, phẩm chất và năng lực nghề dạy học cho sinh viên.Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin được giới thiệu đến các đồng chí Cán bộ,Giảng viên và các em Sinh viên cuốn sách:  “Giáo trình Tâm lí học giáo dục

Do tác giả: Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt…với khổ sách 17 x 24cm do nhà xuất bản Đại học sư phạm xuất bản năm 2017.

Cuốn sách được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tào giáo viên của các trường sư  phạm hiện nay. Với tư tưởng chủ đạo là tích hợp các kiến thức tâm lí học theo hướng tiếp cận năng lực và theo chuẩn trong  đào tạo giáo viên, nhằm hướng đến cung cấp cơ sở tâm lí để hình thành tri thức, kĩ năng và phát triển năng lực nghề cho sinh viên, giúp sinh viên hoạt động có hiệu quả trong dạy học giáo dục và tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương với các chủ đề sau:

Chương 1: Nhập môn tâm lí học giáo dục.

Chương 2: Sự phát triển tâm lí cá nhân

Chương 3: Cơ sở tâm lí học của hoạt động học.

Chương 4: Cơ sở tâm lí học của hoạt động dạy.

Chương 5: Động cơ và hứng thú học tập.

Chương 6: Cơ sở tâm lý học của quản lý lớp học.

Chương 7: Cơ sở tâm lí học của giáo dục nhân cách.

Chương 8: Hỗ trợ tâm lí học trong trường học.

Chương 9: Lao động sư phạm và nhân cách người giáo viên.

BÌNH LUẬN