Giới thiệu sách tháng 8

0
676

Xuất phát từ tính chất và chức năng của môn tâm lí học trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học – nghiệp vụ sư phạm và mong muốn chuẩn bị cho người học những kiến thức tâm lí học cơ bản, nền tảng thiết thực làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động giáo dục trong trường tiểu học. Từ đó góp phần rèn luyện các năng lực, phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên tiểu học theo chuẩn, giúp họ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên ở trường tiểu học.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin được giới thiệu đến quý Thầy, Cô và các em sinh viên nhà trường cuốn sách: Tâm lí học sinh tiểu học.

Tác giả: Phan Thị Hạnh Mai (chủ biên); khổ sách  17x 24cm do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm;  xuất bản năm 2017.

Nội dung giáo trình gồm bốn chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lí học sinh tiểu học.

Chương 2: Sự phát triển một số thuộc tính tâm lí của nhân cách học sinh tiểu học

Chương 3: Sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học

Chương 4: Sự phát triển xã hội của học sinh tiểu học

Nội dung giáo trình có sự tích hợp kiến thức từ nhiều chuyên ngành khác nhau như tâm lí học đại cương, tâm lí học lứa tuổi, tâm lí học xã hội…Giáo trình hướng tới tính thực hành, ứng dụng nhằm đảm bảo trang bị kiến thức , rèn luyện kĩ năng, giáo dục thái độ cho người học phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành học, môm học được xác định cụ thể trong từng chương.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

BÌNH LUẬN