HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TỈNH ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN NĂM 2017

0
747

Căn cứ Kế hoạch số 2896/KH-HĐGDQPAN ngày 05/10/2017 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Điện Biên về Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2017. Ngày 26/12/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (QP – AN) tỉnh do Ðại tá Mùa A Lồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với công tác giáo dục QP – AN Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên.

Ảnh: Ðại tá Mùa A Lồng chủ trì buổi kiểm tra

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP – AN năm 2017 tại Trường CĐSP Điện Biên, Đoàn đã tiến hành kiểm tra nhận thức về công tác giáo dục QP-AN đối với các đối tượng 2,3,4 bằng phương pháp trắc nghiệm; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản, kế hoạch đối với công tác giáo dục QP – AN trường CĐSP Điện Biên.

Ảnh: Ðoàn kiểm tra kiến thức quốc phòng – an ninh

Đoàn đã tiến hành kiểm tra kế hoạch giảng dạy, hệ thống giáo án bài giảng, mô hình học cụ, vật chất bảo đảm học môn giáo dục QP – AN; kiểm tra nhận thức sinh viên, điều lệnh đội ngũ cấp tiểu đội; động tác tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK trong trường CĐSP Điện Biên.

 Ảnh: Ðoàn kiểm tra tháo lắp súng tiểu liên AK

         Bước đầu, Đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá trường CĐSP Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác GDQP – AN; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng an ninh của Ðảng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục QP – AN; Nghị định 116, 119 của Chính phủ, các văn bản, chỉ thị, kế hoạch Hội đồng Giáo dục QP – AN các cấp. Hội đồng kiểm tra GDQP – AN tỉnh đã sơ bộ đánh giá kết quả kiểm tra các đối tượng được kiểm tra thuộc trường CĐSP Điện Biên; cụ thể: có 100% đối tượng kiểm tra đạt từ khá trở lên.

         Những kết quả về công tác GDQP – AN mà Nhà trường đạt được là đáng trân trọng, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò Nhà trường. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác GDQP – AN; giúp mỗi cán bộ giáo viên, sinh viên của trường có nhận thức đúng đắn, có kĩ năng quan sự cần thiết, sẵn sàng bảo vệ và làm tốt công tác GDQP –AN ở địa bàn một tỉnh miền núi.

                                                                Điện Biên, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Người viết: Nguyễn Văn Anh

BÌNH LUẬN