HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 – CT/TW CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

0
705

Ngày 07/3/2018, Đảng ủy trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên công nhân viên chức trong toàn cơ quan.

Thực hiện Hướng dẫn số 10-KH/ĐU, ngày 11/1/2018 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên, Đảng ủy trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Bình – UV BCH Đảng ủy Dân Chính Đảng, Bí thư Đảng ủy Trường trực tiếp triển khai các nội dung Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018, theo đó đồng chí nhấn mạnh: “Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 sẽ là nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi, đảng bộ gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải tự xây dựng kế hoạch và đăng ký học tập và làm theo Bác để cam kết thực hiện trong năm 2018; Các cấp ủy thực hiện qui định, qui chế làm việc, rà soát, bổ sung, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; các khoa, tổ chuyên môn tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy…”.

Ảnh 1. Đ/c: Nguyễn Song Bình – UV BCH Đảng ủy Dân Chính Đảng, Bí thư Đảng ủy Trường trực tiếp triển khai các nội dung tại Hội nghị

Qua việc tổ chức hội nghị có thể thấy, 100% cán bộ, đảng viên, CNVC trong trường được truyền đạt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Ảnh 2: Quang cảnh tại Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng ủy trường xác định: Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trong trường tiếp tục triển khai, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, CNVC và toàn thể HSSV trong toàn trường. Đồng thời, lồng ghép các nội dung của Chuyên đề năm 2018 vào các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, CNVC và đoàn viên sinh viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường trong năm 2018.

Nguồn tin: Phòng TCCB

BÌNH LUẬN