Hội người cao tuổi Việt Nam “25 năm xây dựng và phát triển (10/5/1995 – 10/5/2020)”

0
1256

Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần vun đắp nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh, người cao tuổi được tôn vinh, chăm sóc và tiếp tục phát huy kinh nghiệm sống, uy tín, tiềm năng trí tuệ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành công văn kèm theo Đề cương tuyên truyền “Hội người cao tuổi Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển (10/5/1995 – 10/5/2020)”. Xin được trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản trong Đề cương tuyên truyền.

Chi tiết Nội dung cơ bản của Đề cương tuyên truyền (xem tại đây)

BÌNH LUẬN