Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Do chủng mới của vỉrus Corona gây ra

0
6976

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học; Kế hoạch số 64/KH- BGDĐT ngày 06/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học; Kế hoạch số 217/ƯBND-VX ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2020 của ƯBND tỉnh Điện Biên về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 152/SGDĐT-CNKH&NCKH ngày 03/2/2020 của Sở GD&ĐT Điện Biên về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN