Kết quả thực hành sư phạm tại trường trung học cơ sở của sinh viên khoa tự nhiên (học kỳ I, năm học 2019-2020)

0
1294

Thực hiện Kế hoạch thực hành sư phạm tại trường trung học cơ sở (Kỳ I, năm học 2019 – 2020) của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, 11 sinh viên lớp K20SH (ngành Sư phạm Sinh học, chương trình Sinh – Hóa) và 17 sinh viên lớp K21TS (ngành Giáo dục thể chất, chương trình Thể dục – Sinh) đã tham gia thực hành sư phạm tại Trường THCS Him Lam, Thành phố Điện Biên phủ.

Theo Kế hoạch, nội dung thực hành sư phạm của sinh viên lớp K21TS (năm hai) bao gồm: tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà trường, đội ngũ giáo viên, đặc điểm tình hình học sinh; dự giờ, trao đổi các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; tìm hiểu nội dung chương trình sách giáo khoa môn Thể dục và môn Sinh học; nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thể dục và môn Sinh học; nghiên cứu các văn bản quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp; tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Nội dung thực hành sư phạm của sinh viên lớp K20SH (năm ba) bao gồm: dự giờ dạy mẫu và tổ chức rút kinh nghiệm sau giờ dạy để sinh viên học tập; tập soạn giảng theo nhóm giáo sinh sư phạm dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường THCS; tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn; tìm hiểu các nội dung chương trình sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với các nội dung dạy học của môn học, các văn bản quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thi giảng 01 tiết/sinh viên.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu trường THCS Him Lam, sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên hướng dẫn, 28 sinh viên lớp K21TS và K20SH đã nỗ lực, tích cực hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo Kế hoạch thực hành sư phạm tại trường trung học cơ sở (Kỳ I, năm học 2019 – 2020) của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên.

Kết quả thực hành sư phạm lớp K21TS:

– Xuất sắc (9-10 điểm): 10/17 sinh viên (chiếm 58,82%)

– Giỏi (8 điểm): 4/17 sinh viên (chiếm 23,53%)

– Khá: (7 điểm): 3/17 sinh viên (chiếm 17,65%)

Kết quả thực hành sư phạm lớp K20SH:

– Xuất sắc (9-10 điểm): 5/11 sinh viên (chiếm 45,45%)

– Giỏi (8 – 8,5 điểm): 6/11 sinh viên (chiếm 54,55%)

* Một số hình ảnh về hoạt động thực hành của sinh viên khoa Tự nhiên tại trường THCS Him Lam

Sinh viên tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường THCS Him Lam

Sinh viên soạn giáo án theo nhóm tại trường THCS Him Lam

Sinh viên thực hành giảng tại trường THCS Him Lam

Người viết: Lê Tùng

BÌNH LUẬN