Kết quả Thực tập sư phạm đợt 2 của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Năm học 2022-2023

0
299

Căn cứ vào quyết định số 07/QĐ-PGDĐT ngày 05/01/2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm huyện Điện Biên; Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT ngày 14/01/2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm thành phố Điện Biên Phủ và Kế hoạch thực tập sư phạm số 71,72,73/KH-CĐSP ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên về kế hoạch TTSP đợt 2 ngành Giáo dục Mầm non năm học 2022-2023. Trường CĐSP Điện Biên tổ chức cho 643 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non thực tập Sư phạm tại các trường Mầm non trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Thời gian thực tập của sinh viên từ ngày 20/02/2023 đến ngày 21/4/2023.

Trong quá trình thực tập, sinh viên luôn có tinh thần cầu tiến, tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm từ giáo viên hướng dẫn. Đồng thời biết lắng nghe, chia sẻ, học hỏi các bạn trong nhóm cũng như trong đoàn, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong suốt thời gian thực tập.

Nhiều sinh viên được trường Mầm non biểu dương đề nghị khen thưởng cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực tập. Kết quả các nội dung thực tập đợt 2 năm học 2022 2023:

Báo cáo thu hoạch: Xuất sắc: 607/643 = 94,4%; Giỏi: 36/643 = 5,6%.

Chăm sóc giáo dục trẻ: Xuất sắc: 580/643 = 90,2%; Giỏi: 63/643 = 9,8%.

Giảng dạy: Xuất sắc: 359/409 = 87,8%; Giỏi: 49/409 = 12%; Khá: 01 = 0,6%

Ý thức tổ chức kỷ luật: Tốt: 618/643 = 96,1%; Khá: 25/643 = 3,9%

Kết quả toàn đợt: 100% sinh viên được xếp loại từ Khá trở lên trong đó:  Xuất sắc: 567/643 đạt 88,2%; giỏi: 75/643 đạt 11,7%; 643 sinh viên đủ điều kiện công nhận hoàn thành các nội dung thực tập theo kế hoạch đề ra.

Công tác thực tập sư phạm của sinh viên Trường CĐSP Điện Biên năm học 2022 – 2023 đã kết thúc. Kết quả thực tập phản ánh sự chỉ bảo tận tâm của giáo viên hướng dẫn, sự quản lý chặt chẽ của Ban Giám hiệu trường sở tại và sự cố gắng, nỗ lực của sinh viên. Thực tập không những giúp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên mà còn tạo cơ hội cho trường CĐSP Điện Biên và các trường mầm non trao đổi, chia sẻ, hợp tác trong công tác giáo dục và đào tạo giáo viên Mầm non. Qua đó, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên mầm non trong giai đoạn hiện nay.

Cô Đào Thị Luyến –  Trưởng ban chỉ đạo TTSP trường MN Thanh An phát biểu ý kiến trong buổi tổng kết với đoàn thực tập Sư phạm  trường CĐSP Điện Biên

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương trưởng đoàn TTSP phát biểu trong buổi tổng kết và chia tay với BCĐ TTSP  trường Mầm non Thanh Luông

Các em giáo sinh K25 MN dự giờ tiết dạy mẫu Trường MN Noong Bua

Các em giáo sinh K24MN tham gia cùng các cô giáo hướng dẫn tiết hoạt động Âm nhạc ở Trường MN Hoa Ban

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

BÌNH LUẬN