Khoa Tiểu học – Mầm non với công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách xã hội đợt 1 năm 2022 cho sinh viên

0
461

Thực hiện Văn bản số 47 ngày 19/1/2022 của trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách xã hội cho sinh viên năm 2022, nhận thức được tầm quan trọng của chế độ chính sách xã hội và nhằm đảm bảo quyền lợi của các em, ngay từ đầu tháng 2 năm 2022, Khoa Tiểu học – Mầm non đã tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm các lớp nghiên cứu kĩ văn bản, triển khai thu hồ sơ chính sách xã hội của sinh viên.

Theo quy định về chính sách xã hội cho sinh viên năm 2022, các chế độ chính sách xã hội sinh viên được hưởng gồm 4 chính sách sau:

  1. Trợ cấp xã hội
  2. Chính sách nội trú
  3. Chính sách đối với dân tộc ít người
  4. Tín dụng sinh viên (vay vốn)

Theo quy định, đối với trợ cấp xã hội, mức hưởng trợ cấp là từ 100.000/tháng đến 140.000/tháng, những sinh viên đã hưởng năm 2021 chỉ cần làm đơn hưởng trợ cấp xã hội. Đối với chính sách nội trú, mức hưởng từ 894.000/tháng đến 1.490.000/tháng, những sinh viên đã hưởng năm 2022 cần làm đơn và giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Chính sách đối với dân tộc ít người, mức hưởng là 1.490.000/tháng, những sinh viên đã hưởng năm 2021chỉ cần làm đơn hưởng chính sách năm 2022. Tín dụng sinh viên, sinh viên có nhu cầu vay vốn cần làm giấy xác nhận vay vốn và các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay vốn.

Với sự chỉ đạo sát sao của Khoa, sự tích cực của các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, việc thực hiện triển khai thu hồ sơ chính sách xã hội được hoàn tất vào giữa tháng 4/2022. Toànbộ hồ sơ chính sách xã hội của sinh viên đã được Hội đồng xét duyệt chính sách xã hội đợt 1ngày 22/4/2022 của nhà trường họp, xét duyệt thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

Về Chính sách trợ cấp xã hội có tổng số 572 sinh viên của Khoa Tiểu học Mầm non được hưởng, trong đó có 569 em thuộc đối tượng “Người dân tộc ít người ở vùng cao”, có 3 em thuộc đối tượng “Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập”.

Về Chính sách nội trú có tổng số 324 sinh viên của Khoa Tiểu học – Mầm non được hưởng, trong đó có 201 em thuộc đối tượng “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo”, có 3 em thuộc đối tượng “Người dân tộc thiểu số khuyết tật”, có 117 em thuộc đối tượng “Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú”, có 3 em thuộc đối tượng “Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo/cận nghèo”.

Như vậy, trong đợt xét duyệt lần 1 năm 2022, số lượng sinh viên của Khoa Tiểu học – Mầm non được hưởng chế độ chính sách xã hội chiếm 98,6% tổng số sinh viên trong toàn trường. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc khích lệ, động viên tinh thần học tập cho sinh viên của Khoa Tiểu học – Mầm non nói riêng, sinh viên trong trường nói chung. Đồng thời khẳng định chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với con em các đồng bào dân tộc, chính sách an sinh xã hội để sinh viên an tâm học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tác giả: Trần Thị Tuyết

BÌNH LUẬN