Kiểm thử đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hình thức Online

0
3116

KIỂM THỬ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN BẰNG HÌNH THỨC ONLINE ỨNG DỤNG VÀO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2019-2020

Phòng Khảo thí & KĐCLGD

Thực hiện Công văn số 639/CV-CĐSP, ngày 10/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điên Biên về việc ứng dụng kết quả đề tài NCKH đã nghiệm thu năm học 2018-2019 vào thi kết thúc học phần năm học 2019-2020 và chuyển đổi sang hình thức thi trắc nghiệm online cho các học phần Ngoại ngữ; ngày 29/10/2019 phòng Khảo thí & KĐCLGD đã tổ chức kiểm thử đề thi trắc nghiệm khách quan ứng dụng vào thi kết thúc học phần năm học 2019-2020 cho hơn 20 giảng viên của Trường CĐSP Điện Biên.

Buổi kiểm thử tập trung vào các nội dung:

  1. Các giảng viên theo từng chuyên ngành, thi thử các đề thi kết thúc học phần tương ứng. Nhận xét cho các tác giả về ma trận đề thi kết thúc học phần, tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung: số lượng câu hỏi, thời gian, độ khó của đề thi, số lượng câu hỏi của từng mức độ nhận thức.
  2. Góp ý cho các tác giả về chất lượng câu hỏi.

Kết thúc buổi kiểm thử, các giảng viên đề nghị ứng dụng kết quả của 3 đề tài về xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, gồm: đề tài “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra đánh giá học phần “Đánh giá trong giáo dục mầm non” cho sinh viên giáo dục mầm non trường CĐSP Điện Biên” – Nhóm tác giả Th.s Đặng Thái Sơn, Ths. Lò Vũ Điệp; đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra đánh giá học phần “Quản lý trong giáo dục mầm non” cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường CĐSP Điện Biên” – nhóm tác giả Ths. Phạm Ngọc Cảnh, Ths. Ngô Thu Hiền và đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra đánh giá học phần “Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non” cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường CĐSP Điện Biên” – tác giả Ths. Phan thị Hằng.

Căn cứ vào kết quả làm việc, với hơn một ngàn câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng mới và duyệt; tổ Ngoại ngữ khoa Xã hội đã đề nghị nhà trường tổ chức thi trắc nghiệm bằng hình thức online trên máy tính đối với các học phần: Ngoại ngữ 1, Luyện nghe 1, Luyện đọc 1. Trong thời gian tới, tổ tiếp tục xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để thi bằng hình thức online trên máy tính đối với các học phần Ngoại ngữ 2, và các học phần của lớp Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh.

Một số hình ảnh của buổi kiểm thử:

Ảnh 1. Giảng viên nhà trường tham gia kiểm thử đề thi trắc nghiệm online

Ảnh 2. Giảng viên nhà trường tham gia kiểm thử đề thi trắc nghiệm online

Ảnh 3. Giảng viên tổ Ngoại ngữ duyệt câu hỏi tại phòng KT&KĐCLGD

Người viết: Đoàn Vĩnh Ngọc

BÌNH LUẬN