Lịch sử, ý nghĩa ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

0
382

Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 là ngày tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện truyền thống “đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn”.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do chính quyền cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi cả chồng và các con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày. Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền Việt Nam đã xúc tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn.

 Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị thương) được thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn. Cũng trong năm 1946 Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công tác Thương binh Liệt sỹ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến.Tháng 06/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ – Thái Nguyên. Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sỹ và bảo vệ công tác Thương binh Liệt sỹ. Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Hàng năm vào dịp này, Hồ Chủ Tịch cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình liệt sỹ. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm và giải quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng như công tác thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Ngày 27/7 hàng năm cũng là dịp để chính quyền, các cơ quan tổ chức của Đảng, Nhà nước, nhân dân tri ân với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo. Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc.

 Truyền thống “đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn” là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn năm trước. Chính vì thế, giáo dục truyền thống “đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hiện nay nói chung và cho sinh viên trường CĐSP Điện Biên là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với thế hệ trẻ nhà trường. Hàng năm, vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 cùng với đồng bào cả nước, cán bộ, sinh viên trường CĐSP Điện Biên đã tích cực, chủ động tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” tri ân những người có công với nước. Đặc biệt, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ cụ thể thiết thực, như: thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, thăm hỏi những gia đình cán bộ trường có người thân là thương binh, liệt sĩ…, và nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Thế hệ trẻ nhà trường nhận thức được rằng: hôm nay được học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành trong điều kiện đất nước hòa bình, được hưởng thành quả của độc lập, tự do mà nhiều thế hệ cha ông đã dày công vun đắp…Vì vậy, không được phép quên những trang sử đấu tranh giữ nước vô cùng hào hùng, oanh liệt nhưng cũng hết sức đau thương của dân tộc. Thế hệ tuổi trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cần nhận thức sâu sắc những hi sinh lớn lao của cha ông, phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm ra sức thi đua, học tập, lao động rèn luyện góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ của trường CĐSP Điện Biên:

Tác giả: Quàng Thị Hạnh

BÌNH LUẬN