Những điểm mới của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đối với chế độ tập sự viên chức

0
626

Kể từ ngày 29/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực. Theo đó, có rất nhiều điểm mới, một trong những điểm mới đó là những quy định về chế độ tập sự cụ thể như:

Chi tiết của Nghị định xem tại đây:

BÌNH LUẬN