Phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học

0
14696

PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG HỌC

VÀ SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên việc học và sử dụng tiêng Anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung trong trường học đang được Bộ giáo dục và đào tạo quan tâm. Ngày 4/10/2019, Bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn số 4536/ BGDĐT- GDCTHSSV về Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ . Tiếp đó, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã có Kế hoạch số 2220/KH – SGDĐT ngày 18/10/2019 về  Kế hoạch phê duyệt  triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ .

Thực hiện nhiệm vụ này, trường CĐSP Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 816/KH – CĐSP ngày 31/10/2019 về việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. Với đặc thù là một trường chuyên nghiệp , đào tạo sinh viên  cao đẳng sư phạm, trong đó có sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường không chỉ nâng cao năng lực học Tiếng Anh trong nhà trường cho sinh viên mà còn giúp các em sau này sau khi ra trường có thể áp dụng sáng tạo phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ tại đơn vị mà mình công tác.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học và sử dụng tiếng Anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung trong trường học nên buổi chào cờ đầu tháng 11, nhà trường đã triển khai kế hoạch này trược toàn thể sinh viên, giảng viên. Trong thời gian tới, nhiều hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ tại trường CĐSP Điện Biên sẽ được thực hiện như Tổ chức cho giảng viên, sinh viên viết bài chia sẻ về cách thức dạy và học tiếng Anh hiệu quả, tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh viết ra những khám phá thú vị về cá nhân, gia đình, bè bạn…và trang trí như một sản phẩm nghệ thuật trong lớp học, tổ chức “Ngày hội giảng viên”, tổ chức bình luận sách/phim…Nhà trường rất mong đợi những sáng kiến của giảng viên và sinh viên trong trường về việc tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện việc triển khai phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong trường CĐSP Điện Biên. Việc chung tay góp sức của tất cả mọi người sẽ làm giúp phong trào này không chỉ dừng lại ở hình thức mà quan trọng hơn là nó đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục và đào tạo những con người có thể dáp ứng yêu cầu của thời đại ngày nay.

Một giờ học tiếng Anh sôi nổi và hào hứng tại trường CĐSP Điện Biên

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

BÌNH LUẬN