RÀ SOÁT HỆ THỐNG CÂU HỎI, KIỂM THỬ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHUẨN BỊ CHO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2022-2023

0
461

Thực hiện công văn số 901/CV-CĐSP, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên; ngày 02/11/2022, Nhà trường tổ chức cho giảng viên các bộ môn rà soát hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, kiểm thử đề thi chuẩn bị cho các kỳ thi kết thúc học phần năm học 2022-2023.

Tham gia rà soát, kiểm thử có giảng viên trường CĐSP Điện Biên giảng dạy các học phần Ngoại ngữ 1, Đánh giá trong giáo dục Mầm non, Vệ sinh – Dinh dưỡng, Phòng Bệnh và đảm bảo an toàn.

Căn cứ theo nội dung đề cương chi tiết, nội dung giảng dạy được điều chỉnh từ đầu năm học, các giảng viên loại bỏ, điều chỉnh, bổ sung, chuẩn hoá câu hỏi, hệ thống câu hỏi. Đề xuất ma trận đề thi kết thúc học phần, xác định rõ phần trăm các mức độ nhận thức, số lượng câu hỏi trong đề thi, thời gian thi phù hợp với đánh giá sinh viên cuối kỳ.

Kết thúc buổi làm việc có 4 hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan được hoàn thiện, 4 ma trận đề thi được xác định đưa vào sử dụng trong các kỳ thi kết thúc học phần năm học 2022-2023.

Một số hình ảnh trong buổi rà soát, kiểm thử

Tác giả: Đoàn Vĩnh Ngọc

BÌNH LUẬN