Sinh viên K21,K22 tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021

0
773

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thùy Liên

(Phòng Công tác sinh viên)

Thực hiện văn bản số 3321/BGDĐT- GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/8/2020 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021; công văn số 1391/SGD&DT- GDTX&CN ngày 16/7/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc bồi dưỡng tập huấn chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên đầu năm học 2020-2021; Thực hiện kế hoạch biên chế năm học 2020 – 2021 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên; Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức cho sinh viên năm thứ hai và năm cuối của nhà trường tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021.

Ảnh: Buổi học chuyên đề Chính trị – Tuần SHCD đầu năm học cho sinh viên K21,22

Thời gian thực hiện từ ngày 14/9 – 24/9/2020, tại hội trường trường CĐSP Điện Biên. Với tổng số 14 lớp ( K21 + K22 ) gồm 358 sinh viên, các sinh viên tham gia đầy đủ với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm và tự tin trước thềm năm học mới.  Kế hoạch và chương trình Tuần SHCD được xây dựng và sớm thông tin đến các khoa, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên các lớp.

Nội dung học tập Tuần sinh hoạt công dân bám sát các nội dung  theo hướng dẫn của Bộ, Sở và nhiệm vụ năm học của nhà trường,   trong đó các nội dung chính như: Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ;Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân, nghĩa vụ của người học thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội; Công tác tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp và tự tạo việc làm; công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ của công, văn hóa học đường, văn hóa khi sử dụng mạng xã hội…; Hiểu rõ phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 để thực hiện có hiệu quả, qua đó năng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật của người sinh viên khi tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường; Giáo dục định hướng sinh viên phấn đấu trong học tập rèn luyện; giáo dục chính trị tư tường HSSV trên môi trường mạng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020.

Ảnh: Buổi học chuyên đề Công tác Đoàn – Tuần SHCD đầu năm học cho sinh viên K21,22

Ngoài những nội dung trên, lớp học còn được triển khai những nội dung phòng chống dịch Covyt như:  tuyên truyền  cho HSSV các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, hỗ trợ tâm lý giúp HSSV đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

Phương pháp học tập được các giảng viên và báo cáo viên đổi mới theo hướng thảo luận, trao đổi hai chiều nên không khí học tập sôi nổi, tích cực và mang lại hiệu quả tốt. Với những nội dung thiết thực, bám sát hoạt động và kế hoạch của nhà trường, thú vị, bổ ích với sinh viên, tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021 sẽ là hoạt động khởi động, hy vọng đem lại những thành công cho các bạn sinh viên trong năm học mới.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Liên

BÌNH LUẬN