Sinh viên K22, K23 tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2021-2022

0
418

Thực hiện hướng dẫn 3810 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức; văn bản số 2075/SGD&DT- GDTX&CN ngày 08/9/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc “Thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2021 – 2022” trong đó có hướng dẫn tổ chức nội dung Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2021-2022; Kế hoạch 872/KH-CĐSP ngày 16/9/2021 của Trường CĐSP Điện Biên; Từ ngày 22/9 đến ngày 01/10/2021 hơn 400 sinh viên các khóa K22,23 đã tham gia học Tuần sinh hoạt công dân –HSSV đầu năm học 2021-2022;

Năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 Tuần sinh hoạt công dân diễn ra muộn hơn so với mọi năm và được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, mỗi lớp là một điểm cầu. Tuy nhiên, các nội dung lên lớp của Tuần SHCD vẫn được diễn ra đảm bảo và hiệu quả.

Công tác chuẩn bị được chủ động từ sớm, bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở và thực tế của nhà trường.  Kế hoạch, chương trình tuần học được triển khai kịp thời đến các khoa, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp để tạo sự chủ động.

Ảnh 1: Nội dung chính trị trong Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2021-2022

Nội dung các buổi học được xây dựng đầy đủ, đảm bảo các nội dung cơ bản theo hướng dẫn chung của Bộ và Sở GDDT Điện Biên như: Các nội dung cốt lõi trong văn kiện ĐH Đảng; Các văn bản chỉ đạo chung về công tác giáo dục năm học 2021-2022; Chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021; Chế độ chính sách và các vấn đề liên quan đến việc học tập và rèn luyện sinh viên của trường;…

Ảnh 2: Giảng viên và sinh viên trong giờ dạy học trực tuyến

Các giảng viên có sự chuẩn bị bài chu đáo, đầy đủ, lên lớp với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tập trung đến quyền lợi người học. Đặc biệt, bộ phận phụ trách kỹ thuật dạy học trực tuyến và giáo viên chủ nhiệm các lớp rất chủ động vá sát sao trong công tác tổ chức và quản lý lớp học. Sinh viên sau thời gian dài nghỉ dịch, đã tham gia học Tuần SHCD năm học 2021-2022 một cách đầy hứng khởi và tiếp thu với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.

Ảnh3: Sinh viên tham gia tại các lớp học trực tuyến

Là tuần học mở đầu cho năm học, với những nội dung thiết thực và bổ ích, Tuần SHCD – HSSV đầu năm học 2021-2022 cho sinh viên K22,23 sẽ là bước mở đầu tạo nền tảng và tiếp thêm năng lượng cho sinh viên cho một năm học mới nhiều thành công.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Liên

BÌNH LUẬN