Sinh viên K23 trường CĐSP Điện Biên tham gia chương trình bồi dưỡng về phương pháp đọc sách hiệu quả

0
736

Ngày viết: 18/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 774/KH-CĐSP ngày 21/10/2019 về việc Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và nhằm mục đích nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động đọc sách của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tự học, tự nghiên cứu, tháng 1 năm 2021 trung tâm Ngoại ngữ Tin học và HTHT trường CĐSP Điện Biên đã hoàn thành việc tổ chức chương trình bồi dưỡng về phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên K23.

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng với các nội dung gồm:

– Vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách trong đời sống xã hội; vai trò của đọc sách đối với SV; vai trò của đọc sách đối với việc học tập, nghiên cứu khoa học; vai trò của đọc sách đối với việc phát triển nhân cách của SV.

– Các lợi ích của việc đọc sách.

– Các phương pháp đọc sách hiệu quả.

– Các kỹ năng cần hình thành để hoạt động đọc sách trở lên hiệu quả.

– Thực hành (Chia nhóm để nghiên cứu một quyển sách mẫu và tạo slide trình chiếu để báo cáo theo từng phương pháp được bồi dưỡng).

 

Sinh viên K23 tham gia lớp bồi dưỡng phương pháp đọc sách hiệu quả

Chương trình bồi dưỡng được tổ chức thành 6 lớp học với số lượng 213 sinh viên tham dự. Với sự đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức học tập, chương trình bồi dưỡng đã tạo ra một không khí học tập vui vẻ, thoải mái và nhẹ nhàng nhưng đem lại hiệu quả cao và để lại cho các sinh viên khóa mới một ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp về thư viện của nhà trường.

Bên cạnh việc lĩnh hội được phương pháp đọc sách hiệu quả và các kỹ năng đọc sách cần thiết, sinh viên cũng nhận thức được rõ ràng rằng đọc sách là một giải pháp nhận thức hoàn thiện bản thân. Đồng thời, đây còn là kỹ năng giúp con người tích lũy, nâng cao tri thức, năng suất lao động, mưu cầu hạnh phúc, xây dựng, phát triển đất nước.

 

Hoạt động thực hành phương pháp đọc sách hiệu quả

Qua khảo sát sơ bộ khi kết thúc chương trình bồi dưỡng, có 210 sinh viên tham dự (99%) đã đánh giá chương trình ở mức hết sức cần thiết và hiệu quả, 100% sinh viên đều có mong muốn được trung tâm tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng tương tự nhằm giúp các em nâng cao chất lượng hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

Tác giả: Phạm Việt Đức

BÌNH LUẬN