SINH VIÊN KHOA TIỂU HỌC MẦM NON TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2022- 2023

0
498

Tin: Trần Thị Tuyết

Căn cứ Biên chế năm học 2022 – 2023 của trường CĐSP Điện Biên; Căn cứ chương trình công tác sinh viên và chương trình công tác đoàn năm học 2022 – 2023, Trường CĐSP Điện Biên triển khai kế hoạch công tác Đại hội nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Lớp – Chi đoàn trong năm học 2021 – 2022; xây dựng phương hướng nhiệm vụ của  Lớp – Chi đoàn  năm học 2022 – 2023; bầu Ban cán sự Lớp – Chi đoàn năm học 2022 – 2023.

Để giúp sinh viên biết quy trình tổ chức một buổi Đại hội Lớp – Chi đoàn làm cơ sở để sau này hướng dẫn cho người học biết tổ chức một Đại hội và nhằm tạo sự  đồng bộ, thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Lớp – chi đoàn năm học 2022 – 2023 (khối sinh viên K23, K24), phòng Công tác Sinh viên và Đoàn Thanh niên đã hướng dẫn, tập huấn và trao đổi về các nội dung trong công tác tổ chức Đại hội Lớp vào 20h’00 thứ 3 ngày 13/9/2022 tại Hội trường trường CĐSP Điện Biên.

Để Đại hội Lớp – Chi đoàn năm học 2022 – 2023 được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo chất lượng, Ban Chủ nhiệm khoa Tiểu học Mầm non đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội, phân công giáo viên dự và chỉ đạo Đại hội, duyệt Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và Phương hướng năm học 2022-2023;  Liên Chi đoàn Khoa duyệt Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022, Phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023; kiểm tra công tác chuẩn bị, đại hội trù bị của các lớp K23,K24.

 Trong hai ngày 17 và 18/9/2022, lần lượt các lớp khối K23, K24 đã tiến hành Đại hội Lớp – Chi đoàn. Trong không khí trang nghiêm với tinh thần nghiêm túc, vui tươi và phấn khởi, Đại hội Lớp – Chi đoàn năm học 2022-2023 của Khoa Tiểu học Mầm non đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về công tác tổ chức Đại hội Lớp – Chi đoàn năm học 2022-2023 của Khoa Tiểu học Mầm non

Ảnh: Công tác tổ chức Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm

Ảnh: Giảng viên Th.s Hà Thị Quỳnh – Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa phát biểu chỉ đạo Đại hội Lớp – Chi đoàn K23MN2

Ảnh: Đại hội Lớp – Chi đoàn thành công tốt đẹp

Sau Đại hội, các lớp đã bầu ra được Ban cán sự Lớp và Ban Chấp hành Chi đoàn có đủ tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tập thể lớp đi lên vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

BÌNH LUẬN