ĐẠI HỘI LỚP- CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023 ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ LỚN CỦA ĐOÀN VIÊN SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

0
534

Thực hiện kế hoạch số 725/KH-CĐSP ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên về việc tổ chức Đại hội Lớp, Chi đoàn năm học 2022 – 2023. Trong hai ngày 17 và 18/9/2022  tại giảng đường B2 trường CĐSP Điện Biên 14 Lớp, Chi đoàn sinh viên khối năm thứ 2, thứ 3 đã tổ chức thành công Đại hội Lớp, Chi đoàn năm học 2022 – 2023, tham gia Đại hội có 100% sinh viên, đoàn viên của các lớp và trên 40 cán bộ đoàn và các thầy cô chủ nhiệm lớp dự và chỉ đạo Đại hội.  Đây là hoạt động chính trị  sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi sinh viên, đoàn viên trước mỗi năm học. Đại hội Lớp, Chi đoàn với mục đích nhằm đánh giá tất cả các mặt hoạt động của Lớp, Chi đoàn trong năm học 2021 – 2022 từ đó phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng nhiệm vụ của năm học 2022 – 2023 phù hợp với điều kiện của Lớp, Chi đoàn. Đại hội cũng sẽ bầu Ban cán sự Lớp, Ban chấp hành Chi đoàn năm học 2022 – 2023 đủ về số lượng, chất lượng để chỉ đạo và tổ chức thành công Nghị quyết của Đại hội trong năm học.

Trước đó, phòng Công tác Sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đại hội cho 84 sinh viên là cán bộ Lớp, cán bộ Đoàn của 14 Lớp, Chi đoàn, các Liên chi đoàn, Ban chủ nhiệm khoa cùng thầy cô chủ nhiệm đã chủ động kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn và định hướng các vấn đề liên quan tới Đại hội: Báo cáo chính trị, tham luận, công tác bầu cử…

Có thể nói, Đại hội Lớp, Chi đoàn năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công đúng quy trình, kế hoạch. Đại hội đã bầu ra Ban cán sự Lớp, Ban chấp hành chi đoàn có đủ năng lực, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm. Ngay sau Đại hội các nội dung đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm học sẽ được các Lớp, Chi đoàn cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả, thành công qua đó góp phần chung vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2022-2023 của trường.

Một số hình ảnh Đại hội Lớp, Chi đoàn năm học 2022-2023 (Nguồn ảnh: các lớp SV)

Điện Biên, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Tác giả: Phạm Hồng Thái                    

BÌNH LUẬN