Sinh viên ngành giáo dục mầm non khóa học 2020-2023 học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Tây Bắc

0
640

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông báo số 19/TB-GDQPAN ngày 25/01/2021 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc; Thông báo số 82/TB-CĐSP ngày 29/01/2021 của Trường CĐSP Điện Biên về tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc.

Sáng ngày 07/3/2021 trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã bố trí 09 xe ô tô đưa 188 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khóa học 2020-2023 đi học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc. Với tâm thế học tập phấn khởi, háo hức đi học, trước khi lên xe các sinh viên đều thực hiện đầy đủ 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Với quãng đường đi gần 200km nhưng với cung đường đèo dốc khó đi rất nhiều sinh viên đã say xe ô tô nhưng tất cả mệt mỏi đều biến mất khi đoàn xe đến nơi an toàn, các sinh viên nhanh chóng tập trung làm các thủ tục nhập học.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc đã chuẩn bị các công tác nhập học rất nhanh chóng từ bố trí chốt kiểm tra thân nhiệt, điểm danh chia sinh viên thành 2 Đại đội với 5 lớp, bố trí phòng ở và bàn giao quân trang. Sau khi dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, ngay trong buổi chiều sinh viên đã được học tập phổ biến quy chế, dạy gấp chăn màn và tổng vệ sinh.

Với thời gian học tập là 01 tháng tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc, sinh viên sẽ được học truyền thống chống giặc ngoại xâm, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đư­ờng lối, quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, phổ cập những kiến thức cần thiết về lực lượng vũ trang nhân dân; nghệ thuật quân sự Việt Nam; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, phòng thủ dân sự.

Chúc các em sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khóa học 2020-2023 học tập và hoàn thành tốt khóa học, hẹn gặp lại tại mái trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Một số hình ảnh sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khóa học 2020-2023 đi học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc

Đoàn xe nghỉ giải lao sau khi vượt đèo Pha đin

Sinh viên kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc học tập

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN