Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021

0
469

Thực hiện Công văn số 78-CV/BTGTW, ngày 02/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021, sáng ngày 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021.

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, Trưởng phó phòng chuyên môn, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị; các Đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận chính trị các huyện, thị; giảng viên Lý luận chính trị các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.Tại Hội nghị các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

– Thông tin chuyên đề: Công tác phòng, chống dịch Covid -19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid -19.

– Thông tin chuyên đề: Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3/2021, các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên không chỉ được cập nhật thông tin chính trị, thời sự trong nước và quốc tế mà còn được định hướng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị tới cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường nhằm tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Người viết: Lê Trọng Hiếu

BÌNH LUẬN